Com trobem CEOLPE?

CEOLPE està situat a Llorenç del Penedès, Ctra. de L’Hostal, s/n.